Porady dla biznesu: zadbaj o kulturę pracy i nie buduj podziałów

Wiedza o kulturze danej organizacji, klimatu, który w niej panuje, a także to, jak oceniają firmę pracownicy – to wszystko ma ogromny wpływ na przyszłość firmy. Pozwala też z dużym wyprzedzeniem określić, czy dany biznes jest lub będzie efektywny, czy stanowić będzie źródło sukcesów, a może porażek. Niektórzy nawet wychodzą z założenia, że kultura pracy jest również ważna, co prawidłowo skonstruowana strategia działań biznesu. Jak zadbać o kulturę pracy w Twoim biznesie? W jakie rozwiązania warto zainwestować, by nie budować podziałów w zespołach, a jednolitą strukturę?

Jak dobrze zorganizować pracę w zespole?

Szukasz sposobów na poprawę kultury pracy w Twoim biznesie? A może potrzebujesz rozwiązań, które zwiększą produktywność Twojego zespołu? Postaw na tzw. metodyki pracy, czyli szansę na wprowadzenie innowacji do firmy.

Konkurencyjność firmy w dużej mierze uzależniona jest od wprowadzanych przez nią innowacji – i to zarówno w stosunku do produktów, jak i pracowników. W końcu firma, w której nikt nie chce pracować, nie jest atrakcyjna ani dla klientów, ani dla potencjalnych pracowników.

Odpowiedni sposób pracy, odpowiedzialność działania w biznesie, otwarcie na nowości – to właśnie to, co się sprawdza. Obecnie stosowane są przede wszystkim dwie metodyki pracy: zwinna (agile) lub kaskadowa (waterfall). Metodyka zwinna to sposób prowadzenia projektów, pozwalający na kreatywne i szybkie działanie; „agile” stosuje się głównie w zespołach programistycznych, które   muszą być otwarte na zmiany, uświadamianie swoich Klientów oraz przynoszenie korzyści. Sprawdzi się także w innych zespołach pracujących „projektowo”. „Waterfall” to po prostu określenie z góry wszystkich zadań i realizacja ich po kolei – nie ma tu miejsca na dynamiczne zmiany, na projekt patrzy się całościowo. „Agile” rozbija go na mniejsze składowe – i to na tych mniejszych składowych zespół skupia całą energię, poprawki często wprowadzając już po wdrożeniu projektu w życie.

Na czym polega praca według metodyki zwinnej?

Podstawą działania każdego zespołu projektowego jest tak zwany framework. Co to takiego? To ramowa struktura pracy, która pozwala na wyznaczenie ról w firmie, rozlokowanie zadań, pomocy do ich realizacji. Jednym z popularnych rozwiązań jest tzw. zbiór metod Agile i Scrum.

Często określa się tę metodykę mianem zwinnej, ponieważ odnosi się do elastyczności, dynamiki oraz integracji z klientem i innymi współpracownikami. Najważniejsi są tutaj ludzie, jakość ich pracy oraz interakcje. Oprócz tego, istotnymi elementami jest także dobrze działające oprogramowanie (zwane także produktem, albowiem przedmiot pracy w Agile nie musi być jedynie techniczny), zawierające obszerną dokumentację, współpraca z klientem oraz aktywne reagowanie na zmiany. Aby metodyka się sprawdzała, należy dbać o trzy zasady:

 • Przejrzystość działań, czyli swobodny przepływ informacji w całym zespole;
 • Inspekcji, a więc ciągłym monitorowaniu etapów pracy (np. za pomocą codziennych spotkań zwanych Daily);
 • Adaptacji, czyli dostosowywaniu się do nowych okoliczności, elastyczności działań i otwartości na zmiany.

DevOps – idea ponad podziałami

Oprócz samej metody i wprowadzenia pewnych zasad działania, ważna jest także idea, która nawołuje do transparentnego przepływu pracy między różnymi zespołami. Tylko w ten sposób można osiągnąć zadowalające efekty.

DevOps, co to oznacza? To termin, który powstał w wyniku połączenia dwóch słów:

 • Development, czyli oprogramowanie,
 • Operations, czyli operacje.

DevOps określa metodykę, której celem jest łączenie zespołów, by wspólnie koordynowały zadania i współpracowały, by utworzyć lepsze produkty dla swoich Klientów. Stosowanie DevOps, wraz z dedykowanymi praktyce narzędziami sprawia, że zespoły zyskują, m.in. spokój przy tworzeniu aplikacji i produktów, szybszą realizację celów oraz możliwość sprawnego reagowania na zmiany lub potrzeby Klientów.

Więcej na ten temat: https://ttpsc.com/pl/atlassian/oferta/gotowe-rozwiazania/devops-od-trendu-do-standardu/.

Jakie są korzyści z wdrożenia DevOps w swojej firmie?

Wiele zespołów, które zdecydowały się na poprawę kultury pracy w swojej firmie, postawiło na DevOps. Wszystko, dlatego że to praktyka wysoce wydajna, pozwalająca tworzyć lepsze produkty. Ale nie tylko! Korzyści płynące z metodyki DevOps to również:

 • Szansa, by szybciej wprowadzi na rynek dedykowane rozwiązanie lub gotowy produkt,
 • Dostosowywanie się do rynku oraz konkurencji, pogoń za ciągłymi innowacjami,
 • Poprawa średniego czasu pracy, a także krótsze cykle wydawania gotowego produktu
 • Ciągła współpraca między zespołami, ponad wszelkimi różnicami i podziałami,
 • Możliwość stałego zdobywania wiedzy i uczenia się od innych zespołów,
 • Szansa na szybką reakcję na błędy,
 • Wdrażanie wszelkich udoskonaleń, których celem jest zwiększenie zadowolenia klientów,
 • Korzystanie z nowoczesnych narzędzi, w tym zastosowanie chmury, która zmienia sposób, w jaki konkretne zespoły tworzą i obsługują aplikacje,
 • Utrzymanie stabilności i niezawodności systemu.

Metoda DevOps – z jaki elementów się składa?

Ogromną zaletą z wdrożenia metodyki DevOps jest fakt, że nie tworzy ona podziałów w firmie. Oparta jest o tzw. cykl życia aplikacji, który dzieli się na cztery fazy: planowanie, programowanie, dostarczanie oraz działanie. Każda faza jest inna, a jednocześnie zależna od pozostałych. Jednocześnie – w żadnej z nich nie ma przypisanych jednoznacznych ról. Na każdym etapie zespoły pracują wspólnie.

Na pierwszym etapie, planowaniu – członkowie zespołów wymyślają, definiują oraz opisują funkcje, które będą tworzyć. Przy fazie programowania istotne jest, by zająć się wszelkimi aspektami programowania, czyli pisaniem kodu, testowaniem, oceną, jak również wdrażaniem. Celem zespołów na tym etapie jest dążenie do tworzenia innowacyjnych, nowych rozwiązań, jednocześnie bez jakiegokolwiek uszczerbku dla produktu. Etap trzeci to dostarczanie, a więc wdrażanie aplikacji lub gotowej usługi bezpośrednio w środowisku produkcyjnym. Cała faza powinna być przeprowadzona w sposób spójny, niezawodny i bezpieczny dla środowiska. Ostatnia faza, czyli obsługa to proces, który obejmuje utrzymywanie, monitorowanie oraz rozwiązywanie wszelkich problemów powstałych przy działaniu produktu już w jego docelowym środowisku.

Czy wdrożenie metodyki DevOps, oprócz zmiany kultury pracy w organizacji, ma wpływ także na jej cele biznesowe?

Metodyka DevOps to rozwiązanie dedykowane organizacji. Nie zakłada podziału na role i jest stosowana w ramach różnych zadań w organizacji. Opiera się także o częstą i bliską współpracę. Dodatkowo polega na dostarczaniu wysokiej jakości wartości klientom.

Wyniki wdrożenia metodyki DevOps mogą być mierzone w realizacji celów biznesowych. Zespoły DevOps skupiają się przede wszystkim wokół celów i osiągają je przy użyciu krótkich cykli wydawania. Zwiększa to ich wydajność, powoduje, że mogą więcej i dostarczają bardziej wartościowe produkty. Przekłada się to na zadowolenie klientów, ale nie tylko. Praca fazowa eliminuje błędy, potknięcia, pozwala stale uczyć się na swojej pracy. Cykle te pozwalają na elastyczną reakcję na potrzeby rynku i ciągłe uczenie się poprzez informacje zwrotne od klientów.

Szukasz narzędzi, które pozwolą Twoim zespołom efektywnie współpracować? Poznaj narzędzia Atlassian: https://ttpsc.com/pl/atlassian/jira/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.