Zarządzanie i marketing – studia przyszłości?

Okres studniówkowy już minął, a w duszy przyszłych maturzystów coraz częściej powstaje myśl „jak wykreować swoją przyszłość”. Najczęstszą odpowiedzią słyszaną z ust mądrzejszych od siebie są STUDIA. W porządku, tylko jak wybrać kierunek odpowiedni, który będzie pasją i przyszłym, dobrym źródłem dochodu? Jak podjąć tak trudną decyzję, która zaważy na naszej przyszłości? Przede wszystkim należy zorientować się, jakimi cechami charakteryzujemy się i jakie kierunku studiów na pierwszy rzut oka wydają nam się ciekawe. To pierwszy krok do sukcesu.

Obecnie, uczelnie wyższe prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Są jednak i takie, które od dawna są atrakcyjne dla przyszłych studentów i cieszą się niezmiennie wysokim zainteresowaniem podczas każdej rekrutacji. Do takich właśnie zaliczają się kierunki związane z zarządzaniem, marketingiem i szeroko pojętą ekonomią. Wiadomo, że to dość przyszłościowe kierunki, ponieważ ludzie zawsze będą pracować, zaś sprzedaż czy operowanie pieniądzem zawsze będą najważniejszą czynnością, która uzależnia nasze całe życie- bo bez pieniędzy życie byłoby o wiele trudniejsze, acz nie niemożliwe. O tych kierunkach mówi się, że większość abiturientów wybiera je z racji, że mają więcej czasu na zastanowienie się co robić dalej albo, że nie dostali się na swoje upragnione kierunki, a coś studiować trzeba. Bez względu na to, z jakiego powodu wybiera się ten kierunek warto by dowiedzieć się czegoś więcej o tych studiach, zatem zapraszam do lektury.

Czym właściwie jest to zarządzanie i ten marketing

Już sama nazwa zarządzanie mówi nam o tym, że ktoś ma nad kimś/czymś władzę i podejmuje jakieś decyzje w podążaniu określoną drogą… Bardziej profesjonalna definicja mówi, że jest to podejmowanie decyzji, wykonywanie pewnych działań i koordynowanie procesów, które w odniesieniu do posiadanych zasobów kapitałowych oraz osobowych są w stanie spowodować osiągnięcie postawionych celów. Sekwencja postępowania w zarządzaniu to: zaplanowanie efektów, organizowanie środków potrzebnych do jego realizacji, decydowanie o postępie poszczególnych etapów, motywowanie osób odpowiedzialnych za realizację oraz kontrolowanie efektów i ewentualna zmiana kierunku działania.


Marketing jest to proces społeczny, który opiera się na zaspokajaniu potrzeb ludzi oraz jednoczesnym osiąganiu zysku. Opiera się na przemyślanej strategii, taktyce i doborze działań, które prowadzą do skutecznej komunikacji z rynkiem, który zajmuje się dystrybucją i obrotem. Dodatkowo, najważniejszą cechą marketingu jest to, aby dobrze sprzedać dany produkt, bądź usługę.

Zdecydowanie studiowanie na obydwu tych kierunkach ma znaczącą wartość, ponieważ rynek potrzebuje osób kreatywnych, aby sektor towarów i usług mógł wciąż rozkwitać. W ciągu wszystkich lat studiów student może przyswoić dużo wiedzy z zakresu zawodu, ale również nauk pokrewnych- public relations, e-marketing (bardzo popularny w dobie Internetu), negocjacje czy analiza rynku.
Aby móc rekrutować na powyższe kierunki na maturze należy postawić na stricte humanistyczne przedmioty, takie jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy oraz przedmioty ścisłe jak matematyka, czy geografia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *