Czym jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa i całkowita to pojęcia często używane w kontekście odszkodowania. Mają one bezpośredni wpływ na wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela świadczenia. Czym jest szkoda częściowa? Jak ją odróżnić od całkowitej? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest szkoda częściowa?

Zarówno szkoda częściowa, jak i szkoda całkowita to pojęcia, które pojawią się w kontekście odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Jeżeli dojdzie do zniszczenia samochodu, ubezpieczyciel będzie musiał przesądzić, z którym rodzajem szkody ma do czynienia. O szkodzie częściowej powiemy wtedy, gdy naprawa auta będzie wciąż możliwa i opłacalna. W procesie likwidacji szkody należy zatem wycenić wartość pojazdu sprzed kolizji oraz wartość po tym zdarzeniu. Jeżeli wartość szkody nie będzie wyższa, niż wartość samochodu, ubezpieczyciel uzna to za szkodę częściową i zapłaci za naprawę pojazdu. W przeciwnym razie dojdzie do szkody całkowitej, a poszkodowany otrzyma kwotę, stanowiącą równowartość pojazdu sprzed szkody. Wspomnianej wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, powołany na zlecenie ubezpieczyciela. Poszkodowany, chcąc mieć pewność rzetelności tego wyliczenia, może też powołać własnego eksperta.

Odszkodowanie za szkodę częściową

W zależności od tego, z czyjej winy doszło do wypadku lub kolizji, szkodę częściową można zlikwidować na bazie ubezpieczenia OC lub AC. OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroniące sprawcę. Z kolei AC to indywidualne ubezpieczenie posiadacza pojazdu. Z pierwszego skorzysta poszkodowany. Z drugiego natomiast sprawca albo posiadacz pojazdu, który nie jest w stanie zidentyfikować sprawcy zdarzenia, ponieważ ten uciekł albo po prostu się nie ujawnił. Warto bowiem podkreślić, że odszkodowanie może dotyczyć typowego wypadku samochodowego, ale też zwykłego przytarcia pojazdu na parkingu. W każdym przypadku trzeba jednak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, korzystając z właściwej polisy ubezpieczeniowej.

Jak uzyskać należne świadczenie?

Warto podkreślić, że w wielu przypadkach ubezpieczyciele zaniżają wartość należnego właścicielowi auta odszkodowania. Weryfikują, co jest bardziej opłacalne dla firmy i w zależności od tego kwalifikują szkodę jako całkowitą lub częściową. Często zaniżają wartość naprawy. Należy zatem starannie weryfikować dokonane obliczenia na każdym etapie likwidacji szkody. Można skorzystać również z niezależnej opinii, innego rzeczoznawcy majątkowego. W takiej sytuacji może też przydać się profesjonalna pomoc prawna.

Artykuł powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/odszkodowanie/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *