Finanse behawioralne: najczęstsze błędy inwestorów

Ekonomia neoklasyczna w pewien sposób łączy się z założeniami ekonomii behawioralnej. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać z najczęstszymi błędami inwestorów. Sprawdź, czym są finanse behawioralne?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są najczęstsze błędy inwestorów
  • jak wyglądają finanse behawioralne

Nadmierna pewność siebie

Wśród najczęstszych błędów inwestorów wskazywanych w ekonomii behawioralnej można wskazać przede wszystkim nadmierną pewność siebie. Najczęściej wiąże się ona z przecenianiem własnej wiedzy, a także umiejętności. Zbyt duża pewność siebie może prowadzić do nadmiernego ryzyka, a tym samym niepowodzenia inwestycji. Nietrafione inwestycje mogą się wiązać ze sporymi stratami dla przedsiębiorstwa.

Finanse behawioralne – awersja do straty

Kolejnym błędem, który jest bardzo często popełniany przez inwestorów, jest awersja do straty. Inwestorzy stosunkowo często nie decydują się na sprzedaż akcji spółek, które przynoszą straty. Taki stan rzeczy może mieć różne przyczyny, jednak nie jest uznawany za korzystny. W wielu przypadkach inwestorzy akceptują ryzyko, które w bezpośredni sposób łączy się z realizowanymi inwestycjami. Jednak poczucie straty powoduje u nich spory dyskomfort oraz brak chęci do działania.

Iluzja kontroli

Finanse behawioralne wskazują również takie błędy u przedsiębiorców jak iluzja kontroli, czyli jej błąd. Iluzję kontroli można uznać za bardzo subiektywne odczucie inwestora, który uważa, że szansa odniesienia sukcesu jest bardziej realna niż ma to miejsce w rzeczywistym stanie rzeczy. Przedsiębiorca ma przesadne poczucie, że może kontrolować sytuację zgodnie ze swoimi preferencjami, jednak nie zawsze jest to możliwe. W rzeczywistości skutki podejmowanych decyzji są zależne od bardzo wielu zróżnicowanych czynników. Wśród nich można wskazać między innymi kompetencje, wiedzę oraz umiejętności, ale także czynniki losowe.

finanse behawioralne - dolar w dłoni człowieka

Pułapka potwierdzania

Błędem często popełnianym przez inwestorów jest również tak zwana pułapka potwierdzania. Ta tendencja w bezpośredni sposób wiąże się z chęcią potwierdzenia posiadanych przez siebie informacji, nawet jeśli nie są one zgodne z rzeczywistością. Oprócz tego inwestor bardzo często ignoruje dane, które zaprzeczają jego przekonaniom, co może stanowić pewien problem podczas analizowania sytuacji.

Finanse behawioralne – błąd post factum

To kolejny istotny aspekt analizowany w ramach ekonomii behawioralnej. Błąd post factum to niewłaściwe przekonanie dotyczące oczywistych wyników realizowanych przez siebie działań. Bardzo często przed wystąpieniem konkretnego zdarzenia ciężko przewidzieć różne aspekty, które się z nim wiążą. Dokładnie są one widoczne dopiero po wystąpieniu tego działania.

Efekt utopionych kosztów

W ramach najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów wskazuje się również tak zwany efekt utopionych kosztów. Związany jest on z trwaniem inwestora przy podjętej przez siebie decyzji, nawet jeśli z różnych względów nie jest ona korzystna. Podjęta decyzja może się okazać nierentowna, a także bardzo kosztowna dla przedsiębiorstwa. W tym przypadku warto jej unikać, a nie przy niej trwać bez względu na okoliczności.