Jaki termin ma pracodawca do przekazania PIT-11?

Przekazywany pracownikowi przez pracodawce PIT-11 to formularz, zawierający różne informacje o płacy. To m. in. dane o składkach odprowadzanych od wypłaty czy o dochodach. Przez to pracownik jest zobowiązany do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jaki termin zobowiązuje pracodawce do doręczenia PITU-11?

Po co się otrzymuje PIT-11 i czym jest?

Pitem 11 nazywamy formularz, który otrzymujemy od firmy po zakończonym roku pracowniczym. Jest on wystawiany przez szefa i zawiera informacje o przychodach, dochodach, podatkach oraz składkach, które były opłacane. W dokumencie tym są dane również o kosztach uzyskania przychodu, a także przychodów zwolnionych z podatku. Po otrzymaniu formularza pracownik jest zobowiązany na jego podstawie, obliczyć wysokość podatku należnego do Urzędu Skarbowego. Podatnik, który nie jest rezydentem powinien przedstawić dodatkowo w PIT-11 kraj będący ośrodkiem interesów osobistych i gospodarczych, a także numer identyfikacyjny.

Do kiedy otrzymuje się PIT-11 od pracodawcy?

Firma jest zobowiązana przekazać PIT-11 pracownikowi do końca lutego za okres poprzedniego roku, a do Urzędu Skarbowego do końca stycznia. Czyli pracownik dostaje dokument za rok 2019 do końca lutego roku 2020, natomiast Urząd do końca stycznia 2020. Dopuszczalne przekazywanie dokumentów dla pracownika jest w formie papierowej, elektronicznej, do ręki oraz jak również za pomocą poczty. Do Urzędu Skarbowego firma powinna jednak przekazać plik jedynie elektronicznie, nie zależnie od ilości zatrudnionych pracowników.

Jakie są konsekwencje spóźnienia w przekazaniu PIT-11?

Niedostarczenie na czas dokumentu rozliczeniowego, powoduje dla pracodawcy konsekwencje skarbowe. Uchybienie to może zostać potraktowane jako przestępstwo lub wykroczenie podatkowe. Karą takiego wykroczenia jest mandat w wysokości dwóch najniższych krajowych albo grzywna, która może wynosić od 1/10 najniższego wynagrodzenia do nawet jej 20-krotności. Przestępstwo skarbowe może być bardzo kosztowne i wynosić od 10 do 180 stawek dziennych, obliczonych na podstawie dochodu firmy i jej sytuacji majątkowej.