Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Windykator kto to i czy należy się go bać?

19 lutego, 2022 Windykator kto to

Windykator to osoba wynajęta przez wierzyciela, której zadaniem jest odzyskanie długów w sposób pozasądowy. W sposób skuteczny, ale zgodny z prawem powinna nakłonić dłużnika do zwrotu długu. Windykatorzy pracują w bankach, prowadzą własną działalność, zatrudniają ich także firmy windykacyjne. Odpowiemy na pytanie – windykator kto to?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto to windykator
  • jakie są zadania windykatora

Zobacz także: Jak skutecznie zarządzać finansami?

Zadania windykatorów

Windykator kto to i co robi? Ich zadaniem jest przede wszystkim kontakt z dłużnikiem i ustalenie z nim warunków spłaty. Nie mają jednak żadnych uprawnień do zajmowania majątku, nie wolno im wejść do mieszkania i przeprowadzić egzekucji. Nie wolno im także informować pracodawcy o zadłużeniu pracownika, rozmawiać o długach, a przede wszystkim w jakikolwiek sposób straszyć dłużnika. Wszelkie działania, które mogły by być uznane za nękanie czy zastraszanie noszą znamiona przestępstwa. Tak naprawdę, windykator jest pierwszą szansą dłużnika na uniknięcie dalszych konsekwencji nie płacenia długów, czyli sprawy sądowej i działań komorniczych. Jest to tzw. windykacja miękka.

W polskiej praktyce najczęściej sprowadza się do call center, w ramach którego wyspecjalizowani pracownicy kontaktują się z dłużnikiem i nakłaniają go do polubownej spłaty zadłużenia. Bardzo często proponują zawarcie ugody i ponowne ustalenie warunków spłaty długu. Windykacja taka, co ciekawe jest bardzo skuteczna i opłacalna, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Wyczerpanie jej możliwości skutkuje windykacją sądową, która uznawana jest już za windykację twardą. Tę formę podejmuje się, gdy wyraźnie brak chęci do spłaty długu, ze strony dłużnika. Sprowadza się ona wówczas do sądowego uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, uzupełnionego o klauzulę wykonawczą. To jest już podstawą do egzekucji komorniczej. Ten rodzaj windykacji oferują najczęściej kancelarie prawne. Często oferowana usługa obejmuje także windykację komorniczą i po komorniczą.

Windykator kto to

Windykator też człowiek

Warto podkreślić, że nie sprowadza się ona wyłącznie do zajęcia majątku dłużnika, ale obejmuje także licytację mienia. W skład usługi wchodzi również poszukiwanie majątku dłużnika w drodze wywiadu gospodarczego.
Windykacja miękka to wywieranie presji na dłużnika. Stosowana jest w przypadku niedawno powstałych długów i prowadzi do polubownego rozwiązania problemu. Twarde negocjacje dotyczą już zatwardziałych dłużników i w finale mogą zakończyć się sprawą karną. Teraz już wiesz kto to windykator.

admin

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Sprzedaż rzeczy używanych online
Buy Now Pay Later
Agencja reklamowa Kraków

Jesteś zainteresowany reklamą?

Agencja reklamowa Kraków