Po co nam ubezpieczenie na życie, i jak je wybrać?

Nasze życie to jedno wielkie pasmo ryzyk. Wychodząc z domu ponosimy jakieś ryzyko, jesteśmy narażeni również w mieszkaniu, w samochodzie, czy nawet w pracy. Własne życie to najcenniejszy dar dla każdego z osobna. Jest dla nas najważniejsze i najbardziej wartościowe.
Gdy w grę wchodzi inwestycja w polisę na życie, to albo bierzemy pierwszą lepszą ofertę, którą ktoś nam polecił, lub też nie bierzemy jej wcale, ponieważ tak będzie oszczędniej. Takie podejście do wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, to proszenie się o kłopoty.

TRANSFER RYZYKA

Czym jest owy transfer ryzyka? To nic innego, jak przeniesienie odpowiedzialności na agenta ubezpieczeniowego, za ponoszone w razie wypadku ryzyko.

JAK WYBRAĆ DLA SIEBIE DOBRĄ POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ?

Warto oddzielić tutaj grubą kreską produkty ubezpieczeniowe, a produkty inwestycyjne. Trzeba również zorientować się, które ubezpieczenia są obowiązkowe, a które nieobowiązkowe.
Gdy mamy już umówione spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, warto się przygotować do takiego spotkania. Przeczytać, jak działa ubezpieczenie którego potrzebujemy, i w jaki sposób działa. Warto również rozeznać się w cenach danego ubezpieczenia, jakie jego kwoty przeważają na rynku.

DOKŁADNE SPRAWDZENIE WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Głównie skupiamy się na kwotach danego ubezpieczenia, jakie otrzymamy, kiedy nam się coś stanie. Trzeba sprawdzić czy dane ubezpieczenie tyczy się ryzyka, jakie sobie wcześniej określiliśmy, co wchodzi w zakres danego ubezpieczenia, a co jest poza nim.

UWAŻNIE PRZECZYTANIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU)

To najważniejszy dokument przy każdym ubezpieczeniu. Dokument ten określa wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć w trakcie realizacji. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zawsze należy zapytać swojego agenta ubezpieczeniowego.

NIE KŁAMANIE W FORMULARZACH DOTYCZĄCYCH POLISY

Warto pamiętać, że cena ubezpieczenia jest szacowana na podstawie danych, jakie podajemy ubezpieczycielowi. W razie wypadku, kiedy polisa ma zadziałać, możemy nie dostać obiecanej kwoty. To będzie konsekwencją podania fałszywych danych, aby obniżyć sobie koszty początkowe.