Czym jest i jak zbudować dobry portfel inwestycyjny?

Rosnąca koniunktura gospodarcza i wysokie dodatki socjalne skłaniają nas do inwestowania. Coraz częściej zastanawiamy się, jak w długiej perspektywie, ulokować nasz pieniądze. Z jednej strony, chcemy zabezpieczyć swoje przyszłe emerytury, obawiając się o ich wysokość. Z drugiej, myślimy jak korzystnie ulokować dodatek 500 plus tak, aby zapewnić perspektywy naszym dzieciom. Należy więc zastanowić się, jak zbudować swój portfel inwestycyjny. W jaki sposób ulokować nasze aktywa, aby z czasem uzyskać z nich szereg korzyści? Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad naszą sytuacją życiową: wiekiem, potrzebami, koniecznością zabezpieczenia starości, a może wykształcenia naszych dzieci.

Określenie potrzeb portfela inwestycyjnego

Tylko określenie naszych potrzeb pozwoli nam na ustalenie poziomu ryzyka, które jesteśmy w stanie podjąć, aby uzyskać zysk. W pierwszej kolejności musimy pamiętać, jakich środków nie możemy zaryzykować. Jest oczywiste, że nie możemy inwestować pożyczonych pieniędzy. Tylko z tych kwot, które są naszą nadwyżką, możemy tworzyć nasz portfel inwestycyjny. O inwestowaniu możemy pomyśleć dopiero wtedy, gdy zgromadziliśmy wystarczająco dużą poduszkę bezpieczeństwa, która w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych zapewni nam i naszej rodzinie spokój finansowy. Najpopularniejsze podmioty, w które możemy inwestować to: fundusze emerytalne, lokaty, obligacje, akcje spółek, fundusze inwestycyjne i waluty. Z tych dostępnych na rynku podmiotów możemy tworzyć własne portfele. Do lokowania oszczędności najlepszy będzie portfel bezpieczny, stworzony z bankowych lokat terminowych, obligacji skarbowych i bonów skarbowych. Nie przyniesie nam on spektakularnego zysku, ale zapewni stabilność naszych zasobów.

Ryzyko w inwestycji

Jeśli natomiast, mamy nadwyżki finansowe, które jesteśmy skłonni zaryzykować możemy pokusić się o stworzenie portfela akcji. Znajdą się w nim akcje spółek o mocno strukturalizowanych podstawach. Wybór spółek jest gigantyczny, w tej chwili możemy mówić na pewno o ponad pięciuset. W tym portfelu także warto zachować zasadę dywersyfikacji, nie inwestując w akcję jednej spółki, a kilku z nich. Zasada dywersyfikacji najmocniej odczuwana będzie, jeśli zdecydujemy się na zbudowanie portfela zrównoważonego. Możemy w nim bowiem posiadać zarówno akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, jak też bony skarbowe i obligacje. W ten sposób zapewniając sobie zysk, zapewnimy także spokój. Musimy pamiętać, że zarządzanie naszym portfelem inwestycyjnym jest działaniem ciągłym. Obejmuje kilka etapów: od planowania przez zakup i stałe monitorowanie wyników.