Co decyduje o atrakcyjności powierzchni magazynowych?

Wraz z końcem 2021 roku, w Polsce w budowie było ponad 3,7 miliarda kilometrów kwadratowych powierzchni magazynowych. Ten wynik jest dwukrotnie wyższy niż w roku 2020. Zainteresowanie powierzchniami magazynowymi nieustannie się zwiększa, ale jednocześnie rosną oczekiwania, co do ich standardów.

Lokalizacja magazynu

Lokalizacja powierzchni magazynowej o kluczowy czynnik decydujący o powodzeniu inwestycji. Podczas budowy magazynów możemy wyróżnić pięć kluczowych czynników sukcesu, które należy wziąć pod uwagę planując lokalizację magazynu. Oto poszczególne z nich.

Odległość od drogi krajowej

Najlepiej, jeżeli obiekt położony jest do 3km od drogi krajowej. Połączenie z DK powinno być wolne od przeszkód, ograniczeń ładunkowych i ograniczeń wysokości, aby umożliwić bezpieczny wjazd dla ciężarówek o DMC 40 ton. W przypadku, kiedy powierzchnia magazynowa znajduje się w maksymalnej odległości od drogi krajowej, ale ze względu na ograniczenia dojazdu odległość jest większa – na przykład kiedy droga dojazdowa jest jednokierunkowa – kryteria nie będą traktowane jako osiągnięte.

Odległość magazynu od autostrady

Idealnie, jeżeli obiekt logistyczny zlokalizowany jest w promieniu 10 kilometrów od autostrady lub drogi ekspresowej. Połączenie z autostradą lub drogą ekspresową musi być – podobnie jak w przypadku drogi krajowej – wolne od przeszkód, ograniczeń ładunkowych i ograniczeń wysokości, po to, aby umożliwić bezpieczny wjazd dla europejskich ciężarówek DMC 40 ton.

Dostępność kadry pracowniczej dla magazynu

W celu zapewnienia wystarczającej dostępności siły ludzkiej w rejonie, w którym będzie znajdował się obiekt, powinien on obejmować populację większą niż 100 000 mieszkańców w promieniu 20 kilometrów

Lokalizacja magazynu w obrębie strefy przemysłowej

Ze względu na lokalizację szlaków tranzytowych, położenie w kraju i Europie, ale także ze względu na specyficzne potrzeby przemysłowe i magazynowe, obiekt znajduje się w granicach ustalonej strefy przemysłowej, dostosowanej do wykonywanej pracy i wykorzystanie parku do celów magazynowych i logistycznych.

Dostępność wjazdów na teren nieruchomości

Lokalizacja klasy A spełnia wszystkie, lub wszystkie poza jednym, kryteria lokalizacji. Lokalizacja klasy B nie spełnia dwóch z tych kryteriów, natomiast za lokalizację klasy C uważane są wszystkie pozostałe.

Kryteria jakości przy budowie magazynu

Możemy także wyróżnić 16 czynników, które bezpośrednio wpływają na jakość powierzchni magazynowych. Po krótce można powiedzieć, że najważniejsze będą wówczas aspekty techniczne, takie jak wysokość magazynu, nośność posadzki, dostęp mediów i sieci zewnętrznej, a także aspekty bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa i oddymianie. 

Całość artykułu dostępna w serwisie log24 – magazynie branżowym o logistyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.