Internetowe serwisy logistyczne i zarządzanie dostawami

Zarządzanie łańcuchem dostaw czy też przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko rozumianą logistyką wymaga od osób zarządzających zorientowania dotyczącego korzystania z internetowych serwisów logistycznych. Tego typu serwisy korzystają z możliwości jakie daje handel B2C (przedsiębiorstwo – klient) oraz B2B (przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo).

Do internetowych serwisów logistycznych zlicza się

  • handel elektroniczny – e-commerce;
  • bankowość elektroniczną;
  • elektroniczne zamówienia – opierające się głównie na szybkiej wymamienie dokumentów za pośrednictwem nowoczesnych technologii;
  • portale logistyczne – strony internetowe, które udostępniają szereg informacji dotyczących branży logistycznej np. raporty i analizy;
  • aukcje elektroniczne – aukcje przeprowadzane przy pomocy różnorodnych platform internetowych takich jak allegro czy e-buy. Podmioty wystawiają dany przedmiot za cenę minimalną do dalszej licytacji bądź klasycznie z wyznaczoną już ceną do natychmiastowego zakupu;
  • giełdy elektroniczne – sposobem działania przypominają aukcje elektroniczne jednak dotyczą one wolnych przestrzeni ładunkowych oraz ładunków, dzięki nim można zminimalizować koszty transportu oraz spedycji towarów. Do najpopularniejszych giełd należy Teleroute, Timocom oraz Benelong;
  • elektroniczne rejestry publiczne – okazują się być niezwykle pomocne podczas poszukiwania partnerów biznesowych. w bazach internetowych za pomocą wyszukiwarki partnera odpowiadającego konkretnym wymaganiom dotyczącym np łańcucha dostaw;
  • e-hurtownie – są to aplikacje oraz serwery łączące producentów oraz przedsiębiorstwa w celu możliwie najszybszego przygotowania oraz realizacji zamówienia.

Zatem zarządzanie łańcuchem dostaw przy odpowiednim wsparciu e-logistyki niesie za sobą szereg pozytywnych skutków. Główną zaletą e-logistyki jest redukcja kosztów działań logistycznych oraz kompresja czasu przejawiająca się w skracaniu czasu realizacji zamówień oraz wydłużaniu dostępności oferowanych produktów.

Ważne! Stosowanie internetowych serwisów logistycznych wiąże się z wdrażaniem do przedsiębiorstwa dość kosztownych systemów teleinformatycznych np ERP, SCM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.