Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Sytuacja finansowa polskich rodzin poprawia się. Rynek pracy w ostatnich latach zmienił się w rynek pracownika. Można zaryzykować twierdzenie, że każdy, kto chce pracować nie powinien mieć problemów ze znalezieniem miejsca pracy. Wprowadzono wiele programów socjalnych. Dodatkowo ciągle obserwujemy napływ do kraju środków finansowych wysyłanych przez osoby pracujące za granicą. Wszystko to sprawia, że Polacy zaczynają mieć możliwość wygospodarowania wolnych środków finansowych. Posiadanie takich środków pozwala realnie myśleć o potrzebie ich ulokowania bądź zainwestowania.

Jak zacząć inwestować?

Najpopularniejszym instrumentem do lokowania pieniędzy były od zawsze lokaty bankowe. Jednak w dzisiejszych czasach oprocentowanie lokat nie należy do najwyższych, dlatego wielu rodaków szuka innych możliwości spoglądając z ciekawością na fundusze inwestycyjne. Czy jest to bezpieczny instrument do inwestowania naszych pieniędzy? Trzeba mieć świadomość, że inwestowanie w jednostki takich funduszy zawsze wiąże się z ryzykiem. Jednak ryzyko takie powinniśmy umieć ograniczać i minimalizować. Tutaj słowem kluczem może być dywersyfikacja. Wyróżniamy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie w każdy z nich wiąże się zarówno z rożnym poziomem ryzyka idącym w parze z potencjalną stopą zwrotu. Zasadą jest to, że licząc na większą stopę zwrotu musimy godzić się na znacznie większe ryzyko. Dlatego nie powinniśmy przeznaczać naszych środków na fundusze wyłącznie jednego typu.

Dywersyfikacja portfela

Gdy zainwestujemy wyłącznie w fundusze akcyjne, wówczas musimy godzić się na znaczne ryzyko wahań kursu w krótkim czasie. Z kolei inwestycja wyłącznie w fundusze pieniężne czy też fundusze obligacyjne zazwyczaj nie będzie gwarantować satysfakcjonujących zysków. Dlatego na portfel funduszy inwestycyjnych powinny składać się wszystkie wymienione powyżej rodzaje funduszy uzupełnione również przez fundusze mieszane. Udział poszczególnych rodzajów funduszy w portfelu powinien uwzględniać stopień ryzyka, jakie jesteśmy gotowi podjąć w sposób świadomy a także zakładaną przez nas czasową perspektywę inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.