Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

22 lutego, 2022 podział majątku po rozwodzie

Decyzja o rozstaniu zwykle podyktowana jest emocjami. Często dopiero w trakcie rozwodu małżonkowie uświadamiają sobie, że rozstanie wcale nie jest takie proste. Szczególnie, jeśli w związku są dzieci, a w czasie trwania małżeństwa dorobili się pokaźnego majątku wspólnego. Podział majątku po rozwodzie może być koszmarem, bowiem sprawy sadowe mogą się ciągnąć się latami. Wato więc rozstać się (pod względem finansowym) w pełnej zgodzie.

podział majątku po rozwodzie

W pierwszej kolejności trzeba wydzielić majątek osobisty

W dużym uproszczeniu są to wszystkie dobra, które każdy z małżonków posiadał jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Na majątek osobisty składają się nie tylko one, ale też na przykład dobra odziedziczone lub przekazane w darowiźnie. O ile darczyńca nie zaznaczył, że przekazuje je obydwojgu małżonkom. Majątkiem osobistym będą także nagrody za osobiste osiągnięcia (premie w pracy). Środki uzyskane jako zadośćuczynienie czy odszkodowanie, czy środki z praw autorskich lub patentowych. Na majątek wspólny składają się wynagrodzenia za pracę, czy dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątków (na przykład czynsz z tytułu najmu mieszkania, nabytego jeszcze przed zawarciem małżeństwa) i świadczenia socjalne. Łatwo zauważyć, że już rozróżnienie majątku i jego pochodzenia nie jest sprawa prostą. Tym bardziej podział majątku po rozwodzie to nie jest prosta sprawa.

Podział majątku po rozwodzie – majątek wspólny

Majątkiem wspólnym będą na przykład dochody z tytułu pracy, ale co jeśli praca ta była pracą twórczą, a więc objętą przepisami o prawie autorskim? A jeśli małżonek był wynalazcą i utrzymywaliście się wyłącznie z dochodów z patentów? Skomplikowane rozliczenia bywają jeszcze trudniejsze, jeśli zwrócimy uwagę na zjawisko surogacji, które ma miejsce w przypadku zastąpienia jednego dobra drugim. Być może, mieszkanie kawalerskie zostało sprzedane, a za te środki kupiono duże mieszkanie dla rodziny, do którego drugie ze współmałżonków dołożyło swoje oszczędności.

Warto rozwiązać kwestie finansowe jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, w trakcie separacji. Nie ma konieczności włączania w podział majątku sądu. Porozumienie w kwestii podziału majątku, osiągnięte z pomocą mediatora czy negocjatora będzie zdecydowanie tańsze. Unikniemy nie tylko opłat sądowych, ale też honorarium biegłego, którego sąd będzie musiał powołać dla wycenienia majątku.

podział majątku po rozwodzie

Polubowny podział majątku po rozwodzie zdecydowanie skróci też procedury i pozwoli na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu

Porozumienie należy potwierdzić u notariusza, który sporządzi umowę podziału majątku oraz akt notarialny dotyczący rozdzielności majątkowej. Jeśli brak jest zgodności małżonkowie muszą udać się do sądu, przygotowując się na długotrwałą procedurę, gdyż sąd musi bazować na precyzyjnych i aktualizowanych wyliczeniach. Istotną kwestią, którą należy mieć na względzie jest, że przy podziale majątku sąd uwzględni wyłącznie aktywa, a już nie długi. Warto też wiedzieć, że sąd niekoniecznie podzieli majątek równo. Jedna ze stron może otrzymać zdecydowanie więcej, jeśli udowodni, że włożyła więcej pracy w budowanie majątku lub w wychowanie dzieci.

admin

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Sprzedaż rzeczy używanych online
Buy Now Pay Later
Agencja reklamowa Kraków

Jesteś zainteresowany reklamą?

Agencja reklamowa Kraków