Jak zacząć grać na giełdzie?

Polacy dysponują coraz większą ilością wolnych środków pieniężnych. Jest to efekt polepszającej się sytuacji na rynku pracy, szeregu programów socjalnych wprowadzonych w ostatnim czasie, czy też dużych transferów pieniężnych od osób pracujących poza granicami Polski. Wszystko to sprawia, że coraz więcej rodaków myśli o oszczędzaniu i inwestowaniu. Najpopularniejszą i najbardziej oczywistą metodą lokowania wolnych środków było od zawsze założenie lokaty.

Zyski z gry na giełdzie

Jednak w dzisiejszych czasach oprocentowanie lokat bankowych nie należy do konkurencyjnych. Dlatego na celowniku wielu osób są inne metody pomnażania pieniędzy. Jedną z nich jest gra na giełdzie. Co w takim przypadku musimy wiedzieć? Od czego zacząć, gdy chcemy grać na giełdzie? Przede wszystkim od uświadomienia sobie, że gra na giełdzie papierów wartościowych jest nieodłącznie związana z ryzykiem. Zazwyczaj na początku interesowania się grą na giełdzie nasza wiedza na ten temat nie jest zbyt duża. Dlatego nie powinniśmy zaniedbywać dokształcania się w tej dziedzinie. Zanim zaczniemy inwestować na giełdzie to powinniśmy zaznajomić się z tą problematyką. Na szczęście internet pełen jest materiałów pomocniczych na ten temat. Na te materiały mogą składać się kursy video, ebooki, komentarze i tym podobne pozycje. Znakomita większość z nich jest darmowa, dlatego powinniśmy z nich korzystać bez skrępowania.

Polecamy: https://dmcp.com.pl/czy-gra-na-gieldzie-jest-bezpieczna/

Gra na giełdzie – edukacja

Po zdobyciu minimum wiedzy kolejnym krokiem powinno być otwarcie demonstracyjnego rachunku maklerskiego. Taki testowy rachunek maklerski daje nam możliwość zapoznania się praktycznego ze specyfiką funkcjonowania giełdy papierów wartościowych bez zbędnego ryzyka. Wybór prawdziwego rachunku maklerskiego powinien być poprzedzony głęboką analizą kosztów i innych warunków prowadzenia takiego rachunku. Taki rekonesans rynku powinniśmy zacząć od zorientowania się, czy rachunek maklerski nie znajduje się w ofercie banku, w którym posiadamy konto osobiste. Często pozwala to zminimalizować koszty przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bieżącym a rachunkiem maklerskim.