Strategie inwestora giełdowego

Inwestowanie na giełdzie jest trudną sztuką i wymaga systematyczności. Dla uzyskania skutecznego efektu należy poświecić sporo czasu i wiele pracy. Przede wszystkim jednak niezbędna jest chęć do stałego pogłębiania swojej wiedzy. Inwestor musi ustalić swój sposób lokowania kapitału, dostosowany do potrzeb, ale też własnych możliwości i predyspozycji.

Inwestować można na kilka sposobów:

• Powierzając swój kapitał instytucjom wyspecjalizowanym w zbiorowym inwestowaniu czyli funduszom inwestycyjnym;
• Powierzając środki wyspecjalizowanym instytucjom zarządzającym cudzym portfelem;
• Korzystając, przy podejmowaniu decyzji o lokacji środków z doradztwa instytucji finansowych;
• Decydując się na inwestowanie indywidualne, czyli samodzielne podejmowanie wszystkich decyzji.

Która metoda jest najlepsza?

Trudno stwierdzić, która z metod jest najlepsza, czyli w tym przypadku zapewni nam oczekiwany zysk. Wynik inwestycji, gdzie pośrednikiem są instytucje finansowe w dużej mierze zależy od kwalifikacji i staranności w wykonywaniu obowiązków zatrudnianych przez nie pracowników. Proste natomiast jest udzielenie odpowiedzi, która z metod inwestowania wymaga największego nakładu pracy i wiedzy- z pewnością inwestowanie indywidualne. Wymaga ono pracy analitycznej często z użyciem specjalistycznych narzędzi: oprogramowania, dostępu do specjalistycznych serwisów informacyjnych, literatury, mediów. Bardzo często korzystanie z nich wymaga ponoszenia dalszych kosztów. Trzeba mieć świadomość, że podejmowanie decyzji finansowych powinno być poprzedzone analizą fundamentalną, portfelową i techniczną.